چطور کسب و کار خودمون رو شروع کنیم؟

کارآفرینی و شروع کسب وکار همواره فرآیندی پر چالش بوده و دغدغه‌های فراوانی در طول مسیر برای کارآفرینان ایجاد خواهد…

0
رایگان!

چطور کسب و کار مون رو توسعه بدیم؟

کارآفرینی و توسعه کسب وکار همواره فرآیندی پر چالش بوده و کارآفرینان دغدغه‌های فراوانی در مسیر توسعه کسب و کار…

0
رایگان!

دوره طراحی کسب و کار پایدار

دوره طراحی کسب و کار پایدار این دوره توسط دفتر UNODC سازمان ملل و با همکاری تیم ارزش آفرینان افغانستان،…

551
رایگان!