رفتن به محتوای اصلی
3483 221 0910 admin@avce.af
ارزش افرینان افغانستان_اولین دورهمی

دورهمی ارزش‌آفرینان افغانستان

اولین دورهمی ارزش‌آفرینان افغانستان در تهران اولین دورهمی ارزش افرینان افغانستانی در تهران با هدف اموزش اصول و مبانی کارافرینی…