رفتن به محتوای اصلی
ارزش افرینان افغانستان_اولین دورهمی

دورهمی ارزش‌آفرینان افغانستان

اولین دورهمی ارزش‌آفرینان افغانستان در تهران اولین دورهمی ارزش افرینان افغانستانی در تهران با هدف اموزش اصول و مبانی کارافرینی…